Przeskocz do treści

Odznaki

REGULAMIN ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ ”MIŁOŚNIK GDYNI”

I. Postanowienia ogólne.
1. Odznaka krajoznawcza PTTK „Miłośnik Gdyni” ustanowiona została przez Oddział Morski PTTK w Gdyni z okazji 70 rocznicy nadania praw miejskich Gdyni i 70 rocznicy Oddziału Morskiego PTK – PTTK w Gdyni 10 lutego 1998 roku.
2. Odznaka dwustopniowa.

II. Warunki zdobywania odznaki
1. Odznakę może zdobywać każdy zainteresowany, po ukończeniu 10 roku życia.
2. Zdobywa ją uczestnik w dowolnej imprezie turystyczno – krajoznawczej na terenie administracyjnym miasta i gminy, indywidualnie lub grupowo.
3. Czas zdobywania nieokreślony.
4. Kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów jest dowolna.
5. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno – krajoznawczymi.
6. Wymagania:
a) liczba obiektów do zwiedzania na I stopień – odznaka błękitna. 9 – po jednym z każdego działu oraz dowolna impreza oddziałowa (10 pkt.)
b) liczba obiektów do zwiedzania na II stopień – odznaka złota. 18 – po dwie z każdego działu oraz 2 dowolne imprezy oddziałowe (20 pkt.).
c) wykaz obiektów i tras pieszych znajduje się w Oddziale Morskim PTTK
w Gdyni.

III. Weryfikacja
1. Podstawą weryfikacji odznaki jest kronika (notatnik, dzienniczek) wycieczek i zwiedzanych obiektów, prowadzona wyłącznie przez zdobywającego odznakę.
2. Potwierdzeniem zwiedzania obiektu jest wpis do kroniki i uzyskanie pieczątki z datą. Potwierdzeniem może być również własny opis zilustrowany zdjęciem odwiedzanego miejsca.
3. Podstawą otrzymania odznaki jest przedstawienie zapisu weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.
4. Zarząd Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni może przyznać honorową odznakę osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Gdyni.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni.

1. Pomysłodawca Koleżanka Alicja WRZOSEK, Przewodnicząca Komisji Krajoznawczej Oddziału Morskiego PTTK W Gdyni.
2. Data powstania; uchwały; od kiedy obowiązuje Odznakę ustanowił Zarząd Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni, uchwałą nr 1/II/1988 r., z okazji 70-lecia Oddziału Morskiego PTTK w Gdyni i 72-lecia nadania praw miejskich Gdyni.
Postanowienia regulaminu obowiązują od dnia uchwalenia odznaki tj. od dnia 10 lutego 1998 roku.
3. Autor regulaminu Kolega Ryszard WRZOSEK, Przewodniczący Komisji Krajoznawczej PTTK Województwa Pomorskiego.
4. Autor znaku graficznego Kolega Ryszard WRZOSEK (symbolika i treść odznak).
Projekt I stopnia "błękitnego" - Kolega Marcin PILANOWSKI z Gdyni.
Projekt II stopnia "złotego" - artystka plastyk Jolanta ARBASZEWSKA-ZAMBRZUSKA z Gdyni.
5. Wytwórca I stopień - Firma Pana Stanisława Śliwy "CELESTON" z Gdyni, ul. Ikara 17.
II stopień - Agencja Reklamowa Pani M. Wróblewskiej w Bytomiu, ul. Jainty 24/4.

1odz

I stopień "Błękitny"

Odznaka ma kształt czworokąta (o wymiarach 25 x 36 mm), którego głównym motywem jest kotwica na błękitnym tle. Po lewej stronie kotwicy umieszczony jest herb Gdyni (o wymiarach 6 x 11 mm) - na czerwonym polu dwie ryby na tle miecza.; po prawej stronie kotwicy widnieje napis w 4 rzędach "PTTK / ODDZIAŁ MORSKI / MIŁOŚNIK / GDYNI" (o wysokości liter 1,5 mm). W dole odznaki między łapami kotwicy widnieje na tle ciemnoniebieskich fal biała żaglówka z czerwonym pokładem i białymi żaglami (o wymiarach 13 x 16 mm). Litery i krawędzie rysunków oraz kotwica jest w kolorze metalu, z jakiego zrobiona jest odznaka.

 

2odzII stopień "Złoty"

Odznaka ma kształt stylizowanej litery "G" o wymiarach 26 x 35 mm. Środek odznaki wypełniają stylizowane fale morskie z sylwetką żaglowca (o wymiarach 12 x 9 mm) w zamknięciu litery i barwnym znakiem (o średnicy 11 mm) Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w dolnej części wypełnienia litery. W białym konturze litery (o szerokości 6 mm) umieszczono napis (o wysokości 2,5 mm) "MIŁOŚNIK GDYNI". Litery i krawędzie rysunków są w kolorze metalu, z jakiego zrobiona jest odznaka.

Odznaki wykonano w metalu złotym na szpilkę z zaciskiem.

Do pobrania:
1. Regulamin odznaki krajoznawczej
2. Ewidencja wycieczek
3. Kanon odznaka "Miłośnik Gdyni"

 

REGULAMIN odznaki turystyczno - krajoznawczej PTTK

" Na szlakach niepodległości"

1. Odznaka Na szlakach niepodległości została ustanowiona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na wniosek Komisji Turystyki Pieszej i Komisji Krajoznawczej ZG PTTK w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów.

2. Celem odznaki jest popularyzacja miejsc, osób i wydarzeń związanych z uzyskaniem niepodległości po I wojnie światowej oraz odbudową państwowości polskiej i trwałym ustaleniem granic kraju w latach 1918-1921, a także propagowanie różnorodnych form turystyki i krajoznawstwa oraz systemu odznak PTTK.

3. Odznakę można zdobywać w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2021 r.

4. Odznaka jest jednostopniowa.

5. Odznakę można zdobywać niezależnie od wieku zdobywającego.

6. Odznakę można zdobywać jednocześnie ze zdobywaniem innych odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych.

7. Warunkiem zdobycia odznaki jest uzyskanie 100 pkt. zgodnie z regulaminem dowolnej odznaki turystyki kwalifikowanej PTTK oraz zwiedzenie 5 miejsc związanych z osobami i wydarzeniami z lat 1918-1921, które doprowadziły do odzyskania niepodległości i do odbudowy państwowości polskiej, lub je upamiętniającymi.

8. Odznakę weryfikują i przyznają wszystkie referaty weryfikacyjne posiadające uprawnienia do weryfikacji odznak odpowiedniej dyscypliny turystyki kwalifikowanej lub odznak krajoznawczych,, odnotowując ten fakt w prowadzonych przez siebie rejestrach.

9. Weryfikacja Odznaki odbywa się na podstawie kroniki prowadzonej przez zdobywającego w dowolny sposób. Potwierdzeniem spełnienia wymogów zdobycia Odznaki mogą być zdjęcia, bilety wstępu, pieczątki lub podpis członka kadry programowej PTTK albo organizatora imprezy.

10.Dystrybucję metalowego znaczka Odznaki, rozprowadzanego odpłatnie, prowadzi Oddział PTTK Pleszew.

11.Autorami regulaminu odznaki są Jacek Potocki (Zarząd Główny PTTK), Marcin Czerwiński (Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK) i Szymon Bijak (Komisja Krajoznawcza ZG PTTK), a jej wzór graficzny opracował Włodzimierz Majdewicz (Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK).

12.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Głównemu PTTK w Warszawie. 13. Regulamin został przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 11/XIX/2018 z dn. 28 marca 2018 r.

13. Regulamin został przyjęty przez Prezydium Zarządu Głównego PTTK uchwałą nr 11/XIX/2018 z dn. 28 marca 2018 r