Imprezy

Oddział Morski PTTK w Gdyni

Informujemy, że wszystkie planowane imprezy PTTK, spotkania w tym dyżury i wycieczki krajoznawcze są zawieszone aż do odwołania przez rząd stanu zagrożenia pandemią wirusa.

Szanowni Państwo,
Pomorski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy
"Krajoznawstwo pomorskie wobec wyzwań współczesności"
28 - 29 marca 2020 r. odwołany.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 marca 2020 r. Komitet Organizacyjny Sejmiku,
po zasięgnięciu opinii o sytuacji epidemiologicznej w kraju, zdecydował odwołać
zorganizowanie ww. sejmiku w podanym terminie.
Wstępnie zamierzamy ww.sejmik zorganizować w dniach 30 - 31 maja 2020 r.
o ile pozwoli na to aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Bardzo prosimy o zrozumienie obecnej sytuacji i o dalszą współpracę.
Dziękujemy i pozdrawiamy.

Z poważaniem
---
Ryszard J. Wrzosek
Przewodniczący Kom. Org. Sejmiku