Imprezy

Oddział Morski PTTK w Gdyni

Informujemy, że wszystkie planowane imprezy PTTK, spotkania w tym dyżury i wycieczki krajoznawcze są zawieszone aż do odwołania przez rząd stanu zagrożenia pandemią wirusa.

Szanowni Państwo,
Pomorski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy
"Krajoznawstwo pomorskie wobec wyzwań współczesności"
28 - 29 marca 2020 r. odwołany.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 marca 2020 r. Komitet Organizacyjny Sejmiku,
po zasięgnięciu opinii o sytuacji epidemiologicznej w kraju, zdecydował odwołać
zorganizowanie ww. sejmiku w podanym terminie.
Wstępnie zamierzamy ww.sejmik zorganizować w dniach 30 - 31 maja 2020 r.
o ile pozwoli na to aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju.

Bardzo prosimy o zrozumienie obecnej sytuacji i o dalszą współpracę.
Dziękujemy i pozdrawiamy.

Z poważaniem
---
Ryszard J. Wrzosek
Przewodniczący Kom. Org. Sejmiku

  • Informujemy, że Pomorski Przedkongresowy Sejmik Krajoznawczy
    "Krajoznawstwo pomorskie wobec wyzwań współczesności" nie odbędzie się w przewidzianym terminie majowym. Przewidujemy termin 4 kwartał 2020 r. lub w zależności od trwającej pandemii na wiosnę 2021 r.
  • „WRZOS”                              Nr 109

Zapraszamy do wędrowania:

Klub Krajoznawców „BLIZA” O/Morski PTTK Gdynia zaprasza w niedzielę 5 lipca 2020 r. na plener fotograficzny do Pierwoszyna pt. „ Walory przyrodnicze i krajoznawcze Pierwoszyna”. Odjazd autobusu ZKM nr 146  o godz. 9.49 z Placu Kaszubskiego, ul. Jana z Kolna. Powrót około godz.14.00. Ilość km 5. Zdobywamy punkty do odznak turystyki kwalifikowanej: OTP, Turysta - Przyrodnik, OFK, ROK. Uczestnictwo jest dobrowolne. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarnych dot. pandemii Covid-19.

Członkowie PTTK są ubezpieczeni, pozostali powinni ubezpieczyć się we własnym zakresie. Wykonane zdjęcia na plenerze biorą udział w konkursie fotograficznym OM PTTK w Gdyni. ������������������������������������