Pytanie nr 8

Pytanie nr 8

8A. Jaki obiekt przedstawia fotografia, podać nazwę oraz lokalizację (miasto i kraj).

K8a

K8b

8B. W którym roku został zbudowany i przez kogo zaprojektowany  Pomnik  Matki Ojczyzny w Kijowie?  Co znajduje się w podstawie pomnika?

8C. W Sanoku znajduje się największa na świecie kolekcja prac znanego polskiego artysty, jak nazywa się ten twórca? Wymień kilka jego prac.  Na elewacji północnej wieżyczki dawnego Ratusza jest umiejscowiony herb Sanoka. W herbie widnieje wąż, połykający dziecko, co symbolizuje i jaki jest jego związek z miastem?

Na rozwiązania przesłane mailem czekamy do  26 lutego 2017r. Należy podać imię, nazwisko i adres do korespondencji.  W przypadku pytań 8B i 8C należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania aby otrzymać 1 punkt za każde z nich.