Pytanie nr 4

4A. Jaki obiekt przedstawia fotografia, podać nazwę oraz lokalizację (miasto i kraj).

k4a

k4b

 

4B. Kto jest projektantem „Tańczącego Domu” w Pradze?  W którym roku budynek został oddany do użytku? Nad brzegiem jakiej rzeki i w pobliżu jakiego mostu jest zlokalizowany „Tańczący Dom”? W sąsiadującej z budynkiem kamienicy wychował się znany polityk, który był pomysłodawcą i zwolennikiem jego powstania, jak nazywa się ów polityk?

4C. W którym roku był odsłonięty pomnik dziewczynki w stroju bamberki? Kto był projektantem pomnika? Kim są Bambrowie i jaki jest ich związek z Poznaniem? Podaj lokalizacje pomnika od momentu jego powstania, aż do czasów współczesnych.

Na rozwiązania przesłane mailem czekamy do 25 grudnia 2016r. Należy podać imię, nazwisko i adres do korespondencji.  W przypadku pytań 4B i 4C należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie pytania aby otrzymać 1 punkt za każde z nich.

Rozwiązanie pytania nr 4

4A. Na fotografiach widać:

  1. Hawa Mahal - „Pałac Wiatrów”,  Jaipur, Indie.
  2. Filharmonia Szczecińska, Szczecin, Polska.

4B.  „Tańczący Dom” zaprojektowany został przez dwóch architektów: Franka Gehry’ego oraz Vlado Milunića. Oddany do użytku  w 1996r. Położony jest na brzegu rzeki Wełtawy, w pobliżu Mostu Alojzego Jiraska. Gorącym zwolennikiem jego budowy był prezydent Czech Vaclav Havel, który wychował się w kamienicy sąsiadującej z Tańczącym Domem.

4C.  Odsłonięcia studzienki z dziewczyną w stroju bamberskim dokonano w 1915 r.

Kamienny cokół wykonany został wg projektu budowniczego poznańskiego Stahla, posąg odlany z brązu jest dziełem berlińskiego rzeźbiarza Józefa Wackerle, któremu pozowała jedna z Bamberek winiarni Goldenringa - Jadwiga Gadymska z Winiar. Studzienkę fundowała firma poznańskiego kupca i winiarza Leopolda Goldenringa.

Wznosiła się ona pierwotnie na Starym Rynku przed domkami budniczymi, na wprost ul. Woźnej. W 1929 r. na wniosek magistratu studzienkę przeniesiono pod zachodnią ścianę starego ratusza. Po zakończeniu II wojny światowej Bamberkę przechowywano w magazynach i dopiero w 1964 r. ustawiono ją przy ul. Mostowej, przed budynkiem dawnej loży masońskiej. W 1977 r. studzienka powróciła na Stary Rynek; postawiono ją w pobliżu miejsca, w którym stała w okresie międzywojennym.

Bambrowie to osadnicy pochodzenia niemieckiego, pochodzący z Bambergu, miasta w Południowej Bawarii, którzy w latach 1719-1753 zostali sprowadzeni przez władze Poznania, w celu zasiedlenia opuszczonych wsi leżących blisko Poznania, które zostały zniszczone podczas działań wojennych i szalejące epidemie, głównie cholery. Wszyscy zobowiązani byli do przywiezienia zaświadczenia, że są wyznania rzymskokatolickiego. Był to jedyny warunek, który przybyszom stawiało miasto kierując się tu zarządzeniem króla Augusta II z 1710 r. dotyczącym wszystkich cudzoziemców osiedlających się w tym czasie w Polsce. Bambrowie dość szybko zasymilowali się z polską ludnością, jednak zachowali pamięć o swoim pochodzeniu i tradycjach. Istnieje Towarzystwo Bambrów Poznańskich a przy ul. Mostowej mieści się Muzeum Bambrów.