Pytanie nr 2

2A. Co przedstawia fotografia, podać nazwę oraz lokalizację (miasto i kraj).

k2a

k2b

2B. Kto był projektantem  Grande Arche de la Fraternité? Kiedy (dzień, miesiąc, rok) budynek oddano do użytku? Na terenie jakich trzech gmin powstała dzielnica La Défense i jaka jest geneza jej nazwy?

2C. Komu poświęcony jest pomnik „Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę” w Gdyni? Kiedy dokładnie (dzień, miesiąc, rok) i podczas obchodów jakiego święta, bulwar Nadmorski został oddany do użytku? Kto jest autorem pomnika?

Na rozwiązania przesłane mailem czekamy do  26 listopada 2016r. Należy podać imię, nazwisko i adres do korespondencji.  W przypadku pytań 2B i 2C należy poprawnie odpowiedzieć na wszystkie 3 pytania aby otrzymać 1 punkt za każde z nich.

Rozwiązanie pytania nr 2

2A. Na fotografiach widać:

  1. Białe Miasto, Plac Państwa (Hamedina Kikar) Tel Awiw-Jafa, Izrael.
  2. Tama i elektrownia we Włocławku

2B.  Projektantem Grande Arche de la Fraternité  był duński architekt Johann Otto von Spreckelsen.

Budynek został uroczyście odsłonięty w dwusetną rocznicę zburzenia i zdobycia Bastyli – początku Rewolucji Francuskiej – 14 lipca 1989r. Oddano go do użytku (udostępniono dla publiczności) ponad miesiąc później - 26 sierpnia 1989r. w dwusetną rocznicę ogłoszenia Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

Dzielnica otrzymała swoją nazwę od pomnika  „Obrony” -  La Défense de Paris, który wybudowano w 1883 r. dla upamiętnienia żołnierzy, którzy bronili Paryża w czasie wojny prusko-francuskiej 1870-1871.

La Défense powstała na terenach gmin: Courbevoie, Nanterre, Puteaux.

2C.  Pomnik "Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę" poświęcony jest marynarzom i rybakom którzy zginęli na morzu.

Bulwar Nadmorski został oddany do użytku podczas Dni Morza - 25 czerwca 1969 r.

Autorką pomnika jest Irena Loroch – gdyńska rzeźbiarka.